FC. Nagyberki Sportegyesület f.a. egyszerűsített hitelezői felhívás (2021.01.19)

FELHÍVÁS! A Kaposvári Törvényszék 8.Fpk.6/2020/7. számú végzésével, 2020. június 25-i kezdő időponttal elrendelte az FC. NAGYBERKI Sportegyesület f.a. (7255 Nagyberki, Fő u. 13. 2. em. 3., nyilv.sz.: 14-02-0003941) felszámolását. Adós társaság esetében fennállnak az 1991. évi XLIX. tv. 63/B. § (1) bekezdésében foglalt, az egyszerűsített felszámolás elrendelésére okot adó feltételek. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján a felszámoló kéri, amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós társaság ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), úgy azt a felszámoló részére 15 napon belül írásban (VECTIGALIS Zrt. 7601 Pécs, Pf.: 378.) jelentsék be. VECTIGALIS Zrt. felszámoló Tinódi Imre Árpád